Įmonių duomenys

  Jūsų įmonė Konkurentas 1 Konkurentas 2
Pavadinimas UAB "Mano įmonė" UAB "Konkurentas 1" UAB "Konkurentas 2"
Įmonės kodas 111111111 222222222 333333333
Statusas Veikiantis subjektas Veikiantis subjektas Veikiantis subjektas

Įmonių reitingai (Vėlavimo atsiskaityti 90d. tikimybė)

      UAB "Mano įmonė" UAB "Konkurentas 1" UAB "Konkurentas 2"
1. Puiki būklė 0% - 0,43%
  2. Labai gera būklė 0,43% - 0,9%
  3. Gera būklė 0,9% - 1,75% 3 klasė (1,51%)
  4. Žema rizika 1,75% - 3,7%
  5. Vidutinė rizika 3,70% - 8%
  6. Aukštesnė nei vidutinė rizika 8% - 17% 6 klasė (10,34%)
  7. Patenkinama rizika, stebėti 17% - 35%
  8. Aukšta rizika 35% - 70%
  9. Labai aukšta rizika 70% - 95%
  10. Aukščiausia rizika 95% - 100%
Pastabos - - Prognozuojamas įvykis yra įvykęs. Rekomenduojamas ekspertinis vertinimas

Įmonių neigiami faktai

  UAB "Mano įmonė" UAB "Konkurentas 1" UAB "Konkurentas 2"
Nepadengti įsiskolinimai Neregistruota Neregistruota Registruota
Mokėjimų istorija (iki 2 metų) Registruota Neregistruota Registruota
Įregistruoti turto areštai Neregistruota Neregistruota Registruota
Išregistruoti turto areštai (iki 2 metų) Neregistruota Neregistruota Registruota
Teismo procesai, kur atsakovas (iki 2 metų) Neregistruota Neregistruota Neregistruota

Įmonių dinaminiai rodikliai

    UAB "Mano įmonė" UAB "Konkurentas 1" UAB "Konkurentas 2"
Pajamų pokytis 144% 155% 9%
Sanaudų pokytis 135% 121% 13%
Pelno pokytis 266% 94% -72%
Personalo skaičiaus pokytis 38% 7% 2%

Įmonės pagrindiniai finansiniai duomenys (tūkst. Eur)

  UAB "Mano įmonė" UAB "Konkurentas 1" UAB "Konkurentas 2"
Finansiniai metai 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12
Pardavimo pajamos 7.659 3.137 3.069 2.010 32.815 30.130
Sąnaudos 7.175 3.056 2.810 1.670 32.412 28.687
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 161 44 218 136 263 947

Įmonių finansiniai rodikliai

  UAB "Mano įmonė" UAB "Konkurentas 1" UAB "Konkurentas 2"
Finansiniai metai 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12 2017/12 2016/12
Kapitalo struktūra
Svertas 95,72 43,37 226,82 411,69 260,12 267,42
Likvidumas
Likvidumo rodiklis 1,83 7,75 1,12 1,02 0,51 0,59
Kritinio likvidumo rodiklis 0,78 3,96 0,78 0,72 0,17 0,17
Efektyvumas
Atsargų apyvartumas (d.) 117 154 29 32 45 49
Gautinų sumų apyvartumas (d.) 11 84 32 28 13 8
Mokėtinų sumų apyvartumas (d.) 112 41 0 0 128 117
Ilgalaikio turto apyvartumas (kartais) 6,46 2,41 19,67 18,55 2,55 2,39
Trumpalaikio turto apyvartumas (kartais) 2,63 2,14 5,21 4,21 8,05 8,03
Viso turto apyvartumas (kartais) 1,87 1,13 4,12 3,15 1,93 1,84
Pelningumas
Bendrojo pelno marža 32,16 45,71 32,88 42,09 31,14 34,23
Veiklos pelno marža 6,33 1,76 8,46 7,33 1,23 4,13
Grynojo pelno marža 2,11 1,41 7,11 8,11 0,8 3,15
Nuosavybės pelningumas (ROE) 7,72 2,28 95,72 -2,38 5,59 21,32
Turto pelningumas (ROA) 3,94 1,59 29,29 -0,46 1,55 5,8
Investicijų pelningumas (ROI) 6,44 1,71 29,29 -0,46 2,92 9,49

- Rodiklis yra teigiamas ir aukštesnis už konkurentus

- Rodiklis yra teigiamas, bet yra žemesnis nei konkurento(-ų) ar sektoriaus

- Rodiklis yra blogesnis nei konkurentų

- Rodiklio negalima palyginti